I januari 2018 går startskottet för Bildningsresan
Ambitionen är att samla engagerade studenter och låta dem möta idéer om
bildning genom kultur samt ge dem de verktyg vi tror behövs för att kunna förstå alla aspekter av vårt samhälle som det ser ut idag.

Vi tittar på politiska och kulturella fenomen samt undersöker de historiska linjer som lett oss dit vi är i dag.

Vi erbjuder ett kvalificerat program med några av Sveriges bästa talare och mest profilerade skribenter. Detta ställer naturligtvis
höga krav på dig som sökande att leverera i enlighet med detta.

Utbildningen går alldeles utmärkt att kombinera med studier eller arbete.

 

Vad innehåller utbildningen?
Kursen omfattar fyra helger i februari, mars och april, alltså sammanlagt åtta kurstillfällen.
Vi arbetar i olika block där varje dag ägnas åt ett givet ämne med seminarium och studiebesök.

Hemuppgifter och examensarbete
Till varje helgseminarium hör en skrivuppgift som ska lämnas in elektroniskt angett datum.
Examination sker genom en längre essä på givet ämne där godkänt betyg ger möjlighet att följa med på en utlandsresa som avslutning på kursen. År 2018 planeras resan att gå till Toscana i Italien.

Deltagaravgift
Kursen är avgiftsfri.

Regler och förutsättningar
Vi ställer krav på våra deltagare. Inte på specifika förkunskaper, men på engagemang, intresse och hårt arbete.

Schema

Fredag 2/2     Presentation och mingel Mäster Olofsgården

Lördag 3/2      Seminarium  Bildning och kultur Mäster Olofsgården

Lördag 17/2   Seminarium Antiken Mäster Olofsgården

Söndag  18/2   Seminarium Medeltiden Mäster Olofsgården

Lördag 10/3    Seminarium Renässansen Mäster Olofsgården

Söndag 11/3     Seminarium Renässansen Mäster Olofsgården

Lördag 7/4      Heldagsutflykt Skoklosters Slott Wenngarns Slott

Söndag 8/4      Seminarium Upplysningen Mäster Olofsgården

 

Helginternat Engelsberg:
Fredag 24/8 Resa till Engelsberg

Lördag 25/8 och söndag 26/8
Seminarier:
Antiken genom dramer
Medeltiden genom arkitektur
Renässansen genom konst
Upplysningen genom litteratur